Stress & Bewegen

Stress & Bewegen

Fysieke en mentale gezondheid is een algemene doelstelling van ons allemaal waarbij een fysieke klacht niet thuis hoort en waarbij stress vaak een te behandelen onderwerp is.

Beweging is zelf een zeer ruim begrip en biedt ons veel mogelijkheden om het onderwerp van stress te bespreken.

Hoe je lichaam vandaag beweegt is het resultaat van hoe je lichaam zich heeft aangepast aan jouw leven/levensstijl.

  • De manier hoe je lichaam vandaag beweegt en de fysieke signalen die je vandaag ontvangt vertellen veel over je eigen stress & stressbestendigheid.
  • Bekijk je lichaam als je ideale coach die als enige de juiste context kent. Het kunnen herkennen en interpreteren van de fysieke signalen maakt het mogelijk om het lichaam ook effectief in te zetten als jouw ideale coach.

De impact van stress beschrijven op het lichaam en welk belang bewegen hierbij heeft, start met een beschrijving van stress. De definitie die ik hanteer is de volgende: ‘Stress is een toestand waarbij het lichaam uit evenwicht wordt gebracht door zogenoemde stressoren, waarbij de homeostase of evenwicht van het lichaam  verstoord wordt’.

Binnen deze definitie zitten 2 belangrijke aspecten:

  1. Het evenwicht verstoren brengt ons systeem in actie, het is noodzakelijk om te groeien, te evolueren, te ontwikkelen, te functioneren,…
  2. Het herstellen van het onevenwicht is cruciaal, dit is wat we benoemen als recuperatie.

Vanuit deze invalshoek is stress gewenst en noodzakelijk. Zo bepaalt de recuperatie-capaciteit hoe je positieve effecten haalt van stress. Een mindere recuperatie-capaciteit zorgt dat het lichaam en ons systeem langer dan nodig belast wordt, waardoor onze efficiëntie en uitvoering vermindert.

In de meest optimale situatie, waarbij het lichaam voldoende kan recuperen van strress, heeft het lichaam voldoende prikkels waarbij het telkens uit evenwicht wordt gebracht en waarbij elk onevenwicht ook makkelijk opnieuw hersteld wordt. Hierbij kan je spreken over een lichaam in evenwicht.

Hoe kan jij nu weten hoe jouw lichaam zich heeft aangepast en of jouw lichaam voldoende snel kan recuperen?

Ik stel voor, laat je lichaam spreken en laat het ons weten!