Voor bedrijven

Stress, ergonomie en teamdynamiek optimaliseren via een welzijnstraject voor bedrijven. Via persoonlijk inzicht naar een betere samenwerking.

KeyNote

Laat je organisatie en je medewerkers inspireren door een Keynote over de taal van je lichaam en de impact van stress. De body-mind connectie, bekeken vanuit de bril van het lichaam en wat je kan leren van de signalen van je lichaam in verband met je persoonlijk welzijn. Inzichten die concreet inzetbaar zijn en het bewustzijn vergroten hoe stress een impact heeft op ons lichaam, hoe ons lichaam met ons communiceert en wat elke individu en de groep hiermee kan doen. Geen pleidooi om stress te vermijden of te verminderen maar wel hoe je als individu en als groep efficiënt kan reageren om samen sterker te goeien.

Welzijnstraject

Een traject van 3 maand waarbij de organisatie als geheel groeit in het bewustzijn van de impact van stress en hoe hiermee als individu en organisatie mee om te gaan. Deze fase biedt de mogelijkheid om een fundament te creëren waarop bepaalde veranderingen in persoonlijk gedrag kunnen voortvloeien. Deze veranderingen zullen tot stand komen vanuit een persoonlijk bewustzijn. Dit traject biedt elk individu de kans om op eigen tempo en met respect voor persoonlijke identiteit mee te groeien binnen het kader van welzijn.

Groeien en evolueren naar welzijn is geen vast traject met een vaste looptijd. Welzijn in een organisatie gaat over samen evolueren waarbij de evolutie bepaalt wordt door het geheel van elke individuele evolutie. In dit kader wordt er na de 3 maanden geëvalueerd en kunnen volgende stappen/mogelijkheden in kaart gebracht worden.

Ergonomie 2.0

De visie van Intelligent Motion over ergonomie op de werkvloer draait rond efficiëntie en veerkracht waarbij het fysiek lichaam van de werknemer centraal staat. Intelligent Motion is een nieuwe kijk op bewegen. We streven met onze bewegingsmethode naar verlichting van pijnklachten, het verhogen van vitaliteit en het verbeteren van prestaties doorheen het dagelijkse leven.

Ons lichaam is een intelligent en ingenieus mechanisme dat zich continu aan de activiteiten en houdingen aanpast. Afhankelijk van de omgeving en de manier hoe we bewegen bepalen onze hersenen hoe ons lichaam zich aanpast.

De kennis van hoe je brein werkt en hoe je via een ergonomische omgeving en beweging een positieve communicatie kan opzetten naar je brein voor een grotere efficiëntie en meer veerkracht, is het doel van het ergonomie traject.

Elk traject wordt inhoudelijk aangepast aan de specifieke bedrijfscontext.