Klachten verhelpen via beweging.

Klachten verhelpen via beweging.

Rugpijn, nek- & schouderklachten, pijn aan de heup, hoofdpijn,… die niet of onvoldoende kunnen verklaard worden door een fysieke aandoening worden psychosomatische klachten genoemd. Vaak verergeren deze klachten bij toenemende stress. Het zijn typische klachten die vaak lang aanslepen en waarbij de oplossing vaak niet wordt gevonden.

Deze klachten bekeken vanuit de bril van het lichaam zelf, biedt een ander perspectief en ook een mogelijke oplossing!

Stel dat het lichaam gewoon met ons kon communiceren, zoals wij dit met elkaar doen, wat zou het lichaam ons dan vertellen wanneer één van deze klachten aanwezig zijn? Zijn deze klachten misschien een communicatiemiddel van het lichaam om ons iets te vertellen?

Deze vraag stellen, is tevens het antwoord formuleren. Het lichaam communiceert inderdaad met ons via lichamelijke signalen. Een fysieke klacht is een boodschap van ons lichaam waarbij het onze aandacht vraagt. Een klacht wijst erop dat een bepaalde grens bereikt is. Enerzijds een concrete fysieke grens die de pijn creëert maar ook een grens van een mechanisme die mee aan de oorzaak ligt van deze pijn.

Dit laatste, de mogelijke oorzaak, is het meest complexe in dit verhaal. Wat is nu echt de oorzaak en welk mechanisme vraagt onze aandacht en wat dient nu effectief opgelost te worden?

In de complexiteit van dit kluwen schuilt ook ergens de eenvoud! Ons lichaam en onze bewegingen zijn het resultaat van hoe ons brein zich aanpast. Wanneer we pijn of spanning ervaren dan zitten we ergens op een grens van ons functioneren en vraagt ons lichaam onze aandacht.

De voornaamste functie van ons brein is bescherming en het doet dit elke seconde van de dag. De werking van ons brein is echter zeer subjectief. Het is zo fijn afgesteld dat dit zeer gevoelig is en eens het brein ons ergens tegen beschermd, dan blijft deze bescherming actief tot wanneer het een andere communicatie ontvangt! En hier knelt vaak het schoentje! Hoe communiceer je nu met een systeem dat onbewust oppereert, niet zichtbaar is en waarvan je de taal niet spreekt!

Dit wetende, is het dus niet onlogisch dat er vaak een fysieke klacht ontstaat en blijft aanwezig zijn!

De wetenschap heeft ons echter de laatste jaren mooi inzicht gegeven in hoe dit systeem werkt. We mogen echt dankbaar zijn voor de talloze wetenschappers die in dit domein echt baanbrekend werk verrichten. Één van deze inzichten is dat beweging een directe link heeft met het brein en echt een oplossing kan beteken voor deze fysieke klachten.

Samengevat komt het hierop neer: eerst dienen we te kijken hoe je brein je tot nu toe beschermt heeft. Dit gebeurt aan de hand van een bewegingsanalyse. Op basis van deze analyse kunnen we zien welke beweging je brein nodig heeft om opnieuw het vertrouwen te herstellen in bepaalde bewegingen. Wanneer na een tijdje het vertrouwen opnieuw hersteld is, vervalt de noodzaak om te beschermen en dus ook de fysieke klacht.

Ervaar jij één van bovenstaande klachten of herken je iets van dit verhaal en wil je ook beweging gebruiken als oplossing dan horen wij dit graag!