Stresstest

Stresstest

Hoe vatbaar ben jij voor burn-out?

De stresstest is een zelfbeoordelingsvragenlijst om burnout te meten. De vragenlijst biedt uiteindelijk een inzicht in 4 categoriën:

  1. Uitputting
  2. Mentale distantie
  3. Emotionele ontregeling
  4. Cognitieve ontregeling

Naast deze 4 categoriën is er ook oog voor de psychische en psychosomatische klachten.

De stresstest geeft je op het einde één globale score, een percentage. Dit percentage zelf, zegt weinig.

/39

BURNOUT ASSESSMENT TOOL

De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe u uw werk beleeft en hoe u zich daarbij voelt. Wilt u aangeven hoe vaak iedere uitspraak op u van toepassing is door steeds het best passende antwoord aan te kruisen.

1 / 39

Kernsymptomen – Uitputting : Uitleg

2 / 39

Op het werk voel ik me geestelijk uitgeput

3 / 39

Alles wat ik doe op mijn werk, kost mij moeite

4 / 39

Ik raak maar niet uitgerust nadat ik gewerkt
heb

5 / 39

Op het werk voel ik me lichamelijk uitgeput

6 / 39

Als ik ‘s morgens opsta, mis ik de energie om
aan de werkdag te beginnen

7 / 39

Ik wil wel actief zijn op het werk, maar het lukt
mij niet

8 / 39

Als ik me inspan op het werk, dan word ik snel
moe

9 / 39

Op het einde van de werkdag voel ik me
mentaal uitgeput en leeg

10 / 39

Kernsymptomen – Mentale distantie : Uitleg

11 / 39

Ik kan geen belangstelling en enthousiasme
opbrengen voor mijn werk

12 / 39

Op mijn werk denk ik niet veel na en
functioneer ik op automatische piloot

13 / 39

Ik voel een sterke weerzin tegen mijn werk

14 / 39

Mijn werk laat mij onverschillig

15 / 39

Ik ben cynisch over wat mijn werk voor
anderen betekent

16 / 39

Kernsymptomen – Cognitieve ontregeling: Uitleg

17 / 39

Op het werk kan ik er mijn aandacht moeilijk
bijhouden

18 / 39

Tijdens mijn werk heb ik moeite om helder na
te denken

19 / 39

Ik ben vergeetachtig en verstrooid tijdens mijn
werk

20 / 39

Als ik aan het werk ben, kan ik me moeilijk
concentreren

21 / 39

Ik maak fouten in mijn werk omdat ik er met
mijn hoofd ‘niet goed bij ben

22 / 39

Kernsymptomen – Emotionele ontregeling: Uitleg

23 / 39

Copy – Copy – Op mijn werk heb ik het gevoel geen controle
te hebben over mijn emoties

24 / 39

Ik herken mezelf niet in de wijze waarop ik
emotioneel reageer op mijn werk

25 / 39

Tijdens mijn werk raak ik snel geïrriteerd als de
dingen niet lopen zoals ik dat wil

26 / 39

Ik word kwaad of verdrietig op mijn werk
zonder goed te weten waarom

27 / 39

Op mijn werk kan ik onbedoeld te sterk
emotioneel reageren

28 / 39

Secundaire klachten – Psychische spanningsklachten: Uitleg

29 / 39

Copy – Ik heb problemen met inslapen of doorslapen

30 / 39

Ik heb de neiging om te piekeren

31 / 39

Ik voel mij opgejaagd en gespannen

32 / 39

Ik voel me angstig en/of heb last van
paniekaanvallen

33 / 39

Ik heb moeite met drukte en/of lawaai

34 / 39

Secundaire klachten – Psychosomatische klachten: Uitleg

35 / 39

Ik heb last van hartkloppingen of pijn in de
borststreek

36 / 39

Ik heb last van maag- en/of darmklachten

37 / 39

Ik heb last van hoofdpijn

38 / 39

Ik heb last van pijnlijke spieren, bijvoorbeeld in
de nek, schouder of rug

39 / 39

Ik word snel ziek

Vul uw gegevens in en wij versturen het resultaat geheel gratis naar u op

Je score is

Wil jij meer inzicht in je stressprofiel? Boek dan jouw gratis intake waarbij we jou meer vertellen over jouw stressprofiel.