MoNoA-wearable

Monoa wearable

MoNoA helpt je om niet meer de speelbal te zijn van Stress.

MoNoA helpt mensen om niet meer de speelbal te zijn van stress. Aan de hand van persoonlijk inzicht van hun huidige situatie, in combinatie met de kennis van wat werkt en niet werkt voor hen persoonlijk, kan iedereen opnieuw zelf de touwtjes in handen nemen waarbij stress geen negatief effect meer heeft.

In functie van stress, toont wetenschappelijk onderzoek aan dat GSR (galvanische huidgeleiding) de meest accurate data geeft in een dagdagelijkse setting. MoNoA is momenteel de enige die de technologie van huidgeleiding (GSR) kan toepassen in een wearable waarbij er een continue meting plaatsvindt om het stresspatroon in kaart te brengen.

De nieuwe trend van focus naar recuperatie tov stress kan door MoNoA weergegeven worden in data en toont wat individueel werkt en wat niet.