Mijn leiderschap in Beweging

“Groeien als leider via het lichaam als de beste coach”

In de huidige maatschappelijke context is er nood om zaken anders aan te pakken. Het is duidelijk dat wanneer er niets veranderd in de manier van handelen, het fout loopt. Organisaties en (bedrijfs)leiders zijn op zoek naar wat er veranderd moet worden, maar die verandering wordt enkelzijdig vanuit een mentale invalshoek gezocht. Daar knelt het nu net, want de verandering die nodig is zal niet gevonden worden door rationaliteit alleen. De verandering en de vernieuwing kan pas tot stand komen wanneer er opnieuw integratie is van ons ruimer bewustzijn.

In dit jaartraject “Mijn leiderschap in beweging” helpen we ondernemers & managers om een groter bewustzijn te ontwikkelen ten opzichte van hun lichaam. Ervaren hoe het nastreven van ‘targets’ en ondernemingsdoelstellingen een impact hebben op ons lichaam biedt de fundering om het persoonlijk leiderschap vorm te geven.

Daar waar in de huidige maatschappij er hoofdzakelijk gebruik gemaakt wordt van het mentale om te gaan verklaren, wordt beweging gebruikt om tot een groter bewustzijn te komen. De basis wordt gelegd via de persoonlijkheidsscreening waarbij aan de hand van een bewegingsprotocol het persoonlijkheidsprofiel vorm krijgt. Naast bewegen krijgt stress ook de nodige aandacht om het bewustzijn tov lichaam volledig te maken.

We besteden aandacht aan volgende wetmatigheden:

 • Elke verandering die je wenst in je omgeving begint door zelf in verandering te gaan.
 • De omgeving is een spiegel voor de persoonlijke groeipunten
 • Je lichaam is een spiegel voor interne blokkeringen

 

Ben jij bereid World Class te worden ifv persoonlijke groei?

Ondernemen en managen heeft een impact op het lichaam. De fysieke, mentale en emotionele impact dient opgevangen te worden door het fysiek lichaam. Stelselmatig wordt de emmer gevuld met de nodige spanning. Dit jaartraject heeft als doel preventief te handelen tegen een overlopende emmer en de bijhorende mentale en fysieke kwalen.

Het is duidelijk niet de laatste druppel die je aandacht vraagt om een oplossing maar wel de verscheidenheid van oorzaken die stelselmatig je emmer heeft doen vollopen. Het in kaart brengen van de mogelijke verstoorders van je systeem stelt je zelf in staat op langetermijn te ageren, om je emmer opnieuw minder vol te laten zijn en deze ook zo te houden.

Het in kaart brengen van de mogelijke oorzaken kan je onderverdelen in 2 domeinen, nl.  Stress en bewegen. Op elk van deze 2 domeinen zijn er mogelijk storingen die ons lichaam uit balans kunnen brengen. Gecombineerd met het feit dat we allemaal uniek zijn met onze unieke eigenschappen is dit ook voor elk van ons een ander verhaal.

 1. Stress – de persoon wie je bent, de persoonlijke eigenschappen die je bezit bepalen mee hoe je reageert op verscheidene situaties. Bepaalde situaties kan je ervaren als vermoeiend en stresserend en andere situaties eerder motiverend en ondersteunend.
 2. Beweging – de houding en activiteiten die je hebt gedaan bepalen mee hoe je lichaam zich heeft aangepast. Dit komt tot uiting in de manier hoe je vandaag beweegt. De aanpassingen zorgen ervoor dat bepaalde zones een verminderde beweeglijkheid vertonen die andere zones verplichten om meer te doen.

 

Beweging en persoonlijk leiderschap - een unieke aanpak

De unieke bewegingsmethode van Intelligent Motion richt zich naar het verruimen van de bewegingsvrijheid via vlotte en vloeiende bewegingen. Deze natuurlijke vorm van bewegen biedt de mogelijkheid om de persoon te zien achter de beweging.

De manier waarop je beweegt wordt gestuurd zoals je bent. Emoties, herinneringen, ervaringen,… worden allemaal opgeslagen in ons brein, meer bepaald in het deel van ons brein dat we niet kunnen controleren. Een vlotte en vloeiende beweging komt dan ook tot stand wanneer we ‘vrij’ bewegen, zonder de concrete controle. Het bewegen zonder de bewuste controle wordt ook vaak benoemd als ‘loslaten’.

De doelstelling is via beweging een beeld te verkrijgen op een groot aantal  persoonlijkheidskarakteristieken en leidinggevende competenties. Elke eigenschap bezit z’n positieve en negatieve aspecten en de manier hoe dit tot uiting komt, wordt in grote mate gecreëerd door onszelf en hoe we hiermee omgaan.

Beweging als tool in het jaartraject van mijn leiderschap in beweging is geen fysieke training. Het is geen kracht- of conditietraining. Het fysiek lichaam biedt ons de mogelijkheid om informatie te verkrijgen van hoe je functioneert in het dagelijks leven, hoe je reageert op stress en hoe je functioneert in groep. Beweging gebruiken in deze context is het fysiek lichaam laten spreken en strategieën opstellen om de persoonlijke groei te faciliteren. 

Het 'denkkader' verruimen.

Een mens is veel meer dan een lichaam dat rationeel bestuurd wordt vanuit de hersenen. Elke man of vrouw wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van fysieke, emotionele, mentale en intuïtieve aspecten. Aspecten die elkaar, vaak ongemerkt, onderling beïnvloeden. Daardoor is het effect dat bereikt kan worden door alleen aandacht te schenken aan kennis en vaardigheden (het mentale/rationele aspect) per definitie beperkt. Echt succesvolle leiders leven, werken en handelen vanuit het besef dat we veel meer zijn dan ons denken; dat we vooral ook een fysiek, emotioneel en intuïtief wezen zijn. Echt succesvolle leiders integreren al deze deelfacetten tot een uniek en resultaatrijk geheel.

Het jaartraject ‘Mijn leiderschap in beweging’ helpt ondernemers/managers te groeien naar een dergelijk succesvol, veelzijdig geïntegreerd leiderschap.

Het programma is gebaseerd op twee uitgangspunten:

1. Persoonlijke groei leidt tot professionele groei wat vervolgens, in geval van ondernemers/managers, direct invloed heeft op de desbetreffende onderneming of organisatie.

2. De invloed van fysieke aspecten op hoe men zich voelt en op hoe men denkt en handelt is veel groter dan algemeen wordt aangenomen.

‘Mijn leiderschap in beweging’ is een unieke aanpak die elke deelnemer individueel laat groeien door aandacht te besteden aan de verschillende aspecten binnen de persoonlijke groei. Gedurende 12 maanden wordt er voor stress en bewegen een stevig fundament gelegd voor succesvol, veelzijdig geïntegreerd leiderschap.

Tevens krijgen de deelnemers instrumenten aangereikt om zich ook na afloop van het programma te blijven ontwikkelen.

Programma ‘Mijn leiderschap in beweging’

Module 1: ‘Bewust wording’

 • Intake: Stress & Bewegen
 • Persoonlijkheidsscreening
 • Doelstellingen formuleren

Module 2: ‘Exploratie’

 • Persoonlijke ervaring, bewustzijn verruimen
 • Bewustwording van huidige manier van leiding geven

Module 3: ‘Transformatie’

 • Persoonlijkheid en relatie met communicatie
 • Impact van beweging op persoonlijkheid en omgekeerd

Module 4: ‘Integratie’

 • Vertalen van persoonlijke ervaringen naar organisatie (missie, visie & strategie)
 • Vertalen van aangeleerde strategieën naar dagelijkse/wekelijkse routines

 

Praktisch:

 • Individueel jaartraject (3 maanden per module)
 • Elke module bestaat uit 12 sessies

Inschrijven voor deze opleiding

Details

Locatie:IM - Huis
Keistraat 122 A
Prijs:€ 8400 excl BTW
Uur:9u - 10u