Peter Colson

Naar aanleiding van evaluaties bij de voetbalploeg en mijn persoonlijke bevindingen, bleek dat mijn zoon Pieterjan (doelman), 11 jaar toen, een beperktere mobiliteit/explosiviteit had. Ik bleef als ouder en als "coach" echter compleet op mijn honger zitten wat er hiermee zou gebeuren.

Vanuit de voetbalploeg (eliteniveau) werd er geen oplossingen aangeboden. Elke evaluatie werdendezelfde terechte werkpunten aangehaald, maar daar bleef het bij. Mijn zoektocht doorheen het landschap van oplossingen of moet ik eerder zeggen de jungle van oplossingen, bracht mij uiteindelijk bij Intelligent Motion (met dank aan Eddy Vinckier en Gella Vandecaveye voor de tip). Ik was vooral op zoek naar iemand die zowel een juiste volledige analyse kon maken, alsook begeleiding in de oplossing van het probleem wou geven en dit op zulke wijze dat wij (Pieterjan en ik) konden begrijpen waarom en met welk doel Pieterjan deze extra inspanningen zou doen. Pieterjan is een pientere knaap, maar was toch nog altijd maar 11/12 jaar en dus moesten de oefeningen vatbaar voor hem zijn opdat hij ze zou blijven doen.

De analyse was confronterend, maar super leerrijk. Via beeldmateriaal, vergelijkend met hemzelf voor en na correctere houdingen, en uitleg over de spierwerking over het gehele lichaam, werd het ons snel zeer duidelijk, dat er veel werk aan de winkel was, maar tegelijk ook dat het heel doenbaar was om de situatie merkelijk te verbeteren. Via mail verkregen we een programma met oefeningen, visueel duidelijk gemaakt alsook de doelstellingen. Elke opvolging bestond eruit na te gaan welke progressie er werd gemaakt. Dit was wederom duidelijk zichtbaar via vergelijkende beelden. Geen betere motivatie voor een 12 jarige dan visueel te kunnen zien hoe stuntelig hij voorheen was en hoe veel vlotter hij nu reeds geworden is. Elke opvolging bracht nieuwe gepaste oefeningen met zich mee en dit steeds in samenspraak met Pieterjan zelf.Ook de mate waarin hij belast ging worden, werd samen met hem besproken, zodat het uitdagend doenbaar bleef..

De positieve, bespreekbare coaching, duidelijk toegelicht zowel op het niveau van Pieterjan als mezelf, maar toch met voldoende strikte hand, heeft duidelijk gewerkt voor mijn zoon. De progressie was duidelijk zichtbaar, zowel voor onszelf als voor mijn echtgenote die eerder leek is in deze materie.

Toen Pieterjan gekwetst was, werden de oefeningen herbekeken en werden ze aangepast om het herstel te bevorderen en blessurepreventie te bewerkstelligen.

De coaching heeft mij duidelijk gemaakt dat mits de juiste kennis van het lichaam, heel veel problemen kunnen opgelost worden door gerichte oefeningen. In mijn job is "meten is weten" van groot belang, maar hier is dit juist hetzelfde, maar net iets complexer. Alhoewel we na de verkregen uitleg en inzichten, we steeds de indruk hadden, ja dat is eigenlijk logisch.....

Naar aanleiding van onze bevindingen met Jeroen, hebben ik op de voetbal enkele bevriende ouders hierover gesproken, want ieders zoon had wel enig of ander werkpunt. Alhoewel de "werkpunten" zeer uiteenlopend waren, werd voor eenieder een persoonlijke bevredigende oplossing uitgewerkt. Tot vandaag, we zijn nu 18 maanden later, zijn wij met zijn allen tevreden over de bekomen resultaten. Onze zonen voelen zich beter, wij dus ook!