Kinesitherapie

De filosofie van Intelligent Motion start vanuit beweging, terug juist leren bewegen. Om deze bewegingsleer te versterken, is kinesitherapie de ideale partner. De betekenis van kinesitherapie op zich is “beweging” (kinesis) en “geven van zorg en aandacht” (therapeia), waarbij de therapeut het lichaam de nodige therapie geeft en terug in beweging brengt. De sterkte van kinesitherapie is de combinatie van een manuele behandeling en oefentherapie. Dit laatste wordt dankzij de bewegingsleer van intelligent motion nog beter op de patiënt en zijn (pijnvrij) bewegen afgesteld.

De kinesitherapeuten van Intelligent Motion richten zich voornamelijk op het musculoskeletaal stelsel, zoals:

  • Acute en chronische letsels
  • Sportletsels
  • Rug- en nekklachten
  • Post-operatief

Onze werkwijze

Voor de eerste sessie voorzien we 60 min, zodat we een grondige anamnese (= medische vragenlijst) en een klinisch onderzoek kunnen afnemen en vervolgens reeds de behandeling kunnen opstarten.
De behandeling zelf zal bestaan uit een combinatie van manuele technieken en oefentherapie, die individueel gebaseerd zijn op de klachten en verwachtingen van de patiënt. De vervolgsessies bestaan steeds uit 30min.

Onze visie

De kinetische ketens staan centraal in onze behandeling: “ons lichaam is maar zo sterk als de zwakste schakel”.

Wij trachten  dus de patiënt zoveel mogelijk in zijn totaliteit te bekijken. Dit houdt in dat we niet enkel het gevolg (probleem) zelf aanpakken maar ook gaan zoeken naar de oorzaak ervan. Zo vermijden we dat het probleem (het gevolg) zich opnieuw stelt.

Het kiné-team

  • Sofie Huylebroeck (0474/989705)

Maak online afspraak

  • Naomi Dierickx (0474/454844)      

Maak online afspraak