Wat is de meerwaarde voor elke professional van de workshop 'Beweeganalyse'?

Door Team Intelligent Motion / 12/10/2015 /

Hoe we naar het lichaam kijken, bepaalt hoe we het screenen!

Een beweging analyseren doen we allemaal en vaak zien we diverse zaken optreden. Binnen deze veelheid aan geobserveerde punten is er dan ook niet altijd een eensgezindheid. Dit is afhankelijk van het uitgangspunt van hoe je naar het lichaam kijkt. Intelligent Motion beschrijft het via 'Intelligent bewegen' = De weg van de minste moeite.

Een kind heeft gigantisch veel bewegingsmogelijkheden. Hoe ouder je wordt, hoe meer je die vrijheid verliest omdat je lichaam de weg van de minste moeite zoekt en zich aanpast aan je bewegingsroutine. Niet of onvoldoende gebruikte spieren en bindweefsel worden daardoor op non-actief gezet.

Als bewegingsdeskundige haal je veel informatie uit de observatie van een beweging. De uitdaging bestaat erin deze observatie te koppelen aan een gerichte strategie om de waarneming aan te pakken!

Vanuit onze definitie van bewegen bepalen we onze beweeganalyse en maken we onze programma's.

Wat is 'bewegen'? = Efficiënt bewegen in 3D

Efficiënt = 

1. Mechanisch: De capaciteit van het totale lichaam om te kunnen laden (load = de impact omzetten in potentiëlen energie) en ontladen (unload = omzetten in kinetische energie = beweging). Mechanische efficiëntië zorgt voor een juist ritme en optimale timing van de gewrichten in beweging. Als resultaat is de belasting op de gewrichten minimaal.

2. Neuraal: De balans tussen spanning en ontspanning, een evenwicht tussen het ortho - en parasympatisch systeem. Ons lichaam als geheel in beweging is een samenspel van alle systemen die in synergie met elkaar samenwerken. Dit vereist een goede coördinatie van ons zenuwstelsel, dat automatisch gebeurt. Bij onevenwicht kan je merken dat het ritme van de beweging niet vloeiend verloopt, maar enkele onderbrekingen heeft. Het herstellen van het evenwicht is hierbij cruciaal.

3. Metabool: = energie-efficiënt bewegen. Door de mechanische en neurale efficiëntie dient er minder energie geproduceerd te worden voor eenzelfde beweging. Tijdens een beweeganalyse kan je observeren dat iemand meer inspanning moet leveren dan nodig voor een bepaalde bewegingsuitvoering. Deze observatie dient als indicator dat er zowel neuraal als mechanisch een verminderde efficiëntie aanwezig is.

Bewegen

1. Reactief: Dagdagelijkse en de meeste sportspecifieke bewegingen zijn reactief. Het lichaam reageert op een veranderende situatie en past zich automatisch aan waardoor je in beweging komt. Denk bijvoorbeeld aan wandelen, dit is een gecontroleerde repetitieve valbeweging. We reageren dus onbewust en gaan niet bewust onze bewegingen gaan sturen. Mensen die tijdens de uitvoering van een beweging van een screening zeer gefocust zijn en 'gecontroleerd' bewegen missen een groot deel van deze capaciteit. Hun lichaam is minder in staat om te reageren op verscheidene situaties. Ze worden verplicht om meer bewegingen te sturen en te controleren wat hun efficiëntie niet ten goede komt.

2. Van A naar B: Bewegen is altijd in functie van. Het is om van A naar B te gaan waarbij het principe van de 'minste moeite' zeker van toepassing is. We gebruiken hiervoor zo min mogelijk om een maximaal resultaat te bekomen. Als resultaat kunnen we verscheidene compensatiepatronen observeren die ons in staat stellen om te achterhalen wat er ontbreekt om efficënt te bewegen.

3. Zwaartekracht en grondreactiekracht: Via deze natuurlijke krachten kunnen we makkelijk efficiënt bewegen. Het inzetten van de zwaartekracht om de reactie te ontvangen vanuit de grond stelt ons lichaam in staat om 'vanzelf' te bewegen. Een lichaam dat niet graag gebruik maakt van deze krachten beweegt zeer gecontroleerd en houterig omdat de impact van beide krachten moeilijk kan opgevangen worden (lees een verminderde mechanische efficëntie).

3D

1. Context: hoe ons lichaam beweegt, wordt bepaald door de context waarin we bewegen en leven. Ons lichaam past zich telkens aan, aan de omgeving waarin het beweegt. Tijdens een screening is het altijd zichtbaar hoe het lichaam zich heeft aangepast en wat de consequenties zijn van deze aanpassing. Omwille van het aanpassingsvermogen van het lichaam is er steeds een verminderde beweeglijkheid. De context bepaalt anderzijds ook wat het lichaam zou moeten kunnen om 'performant' te zijn. Op basis van de bevindingen tijdens de screening is het nodig om de strategie van het oefenprogramma te richten naar het vergroten van de bewegingsmogelijkheden en het voorbereiden van het lichaam om een betere performantie te bekomen.

2. Multidirectioneel: Ons lichaam is gemaakt om in alle richtingen te bewegen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de 3-dimensionaliteit van elk gewricht en de daarbijhorende spierwerking. Tijdens de beweeganalyse gaan we op zoek naar de bewegingsrichting die minder sterk of niet aanwezig is. Een verminderde of niet aanwezige bewegingsrichting in een bepaald gewricht van ons lichaam resulteert steeds in een compensatiebeweging in een bepaald bewegingsvlak. Tijdens de screening gaan we concreet op zoek naar het meest performante bewegingsvlak en het minste. De volgende stap in de screening is het uitzoeken van welk niveau (voet/enkel, de heup en de thoracale zone) de verminderde performantie creëert.

Enkele reacties van aanwezige trainers:

  • Bedankt  Jeroen Klinckaert om ons als trainers nog eens het belang van een goede mobiliteit aan te tonen. Zowel als sporter als in het dagelijkse leven. Veel bijgeleerd!!! (Katia Baert - Personal trainer)
  • Het was een zeer leerrijke dag, met dank aan Jeroen Klinckaert om het allemaal zo goed uit te leggen (Annelies Van Dyck - Personal trainer)
  • Vandaag enkele oefeningen uit de workshop "beweeganalyse" uitgevoerd oa " ontkoppelen van de heup". Weer dat zalige gevoel van een "los" lichaam. Oefeningen worden in de training geintegreerd! (Peter Geudens - Personal trainer)

 

Wens jij als professional kennis te maken met onze visie om een beweging te analyseren of is jouw invalshoek totaal verschillend? Geef jouw feedback en opmerkingen door!  Ons doel is allemaal hetzelfde, 'mensen beter en meer laten bewegen' maar de weg hier naartoe is zeer divers. Hoe meer we elkaars uitgangspunten kennen hoe duidelijker de weg wordt.

Reageer op dit artikel

Wordt niet weergegeven op de website.

Recente artikelen