Stem in Beweging

Door Jeroen Klinckaert / 03/04/2019 /

Een unieke combinatie van Stemcoaching met Bewegingscoaching

Vanuit een gemeenschappelijke visie omtrent de persoonlijke ontwikkeling en de link met gezondheid heeft deze unieke combinatie vorm gekregen. Samenvattend komt het neer op Stem in Beweging en Beweging in Stem. Effen het pad naar je unieke talenten en je natuurlijke stem. Je stem klinkt je essentie en je bewegingen worden weer soepel en vrij. Het lichaam heeft ruimte nodig en ontspanning om de stem voluit te laten klinken en je bewegingsvrijheid te verruimen.

Wat is de link tussen ‘Stem’ en ‘Beweging’

De menselijke stem wordt geproduceerd door het mechanisme in het strottenhoofd, door het in trilling brengen van de in het strottenhoofd gelegen stemplooien (ook wel: stembanden) kunnen mensen stemgeluid voortbrengen.
Het geluid van de menselijke stem ontstaat door een gecompliceerde beweging van de stemplooien; De stemplooien worden eerst via spierwerking naar elkaar toegebracht (adductie). De lucht uit de longen stroomt door de opening tussen de stemplooien naar buiten. Hierdoor sluiten en openen zich de stemplooien (zowel van voor naar achteren als van boven naar beneden) in snelle opeenvolging; de stemspleet is dus periodiek open en gesloten.
Vanuit bovenstaande beschrijving kunnen we stellen dat de menselijke stem en het geluid dat we produceren een mechanisch en fysiek gebeuren is. Dit maakt dat een verandering in ons lichaam zeker een verandering en verschil kan brengen in onze stem en het geproduceerde geluid.


Hoofd - Hart - Buik

Onze stem kan vanuit verschillende zones van ons lichaam vorm krijgen. Simplistisch bekeken kunnen we spreken dat onze stembanden in beweging kunnen komen vanuit het hoofd, hart en/of buik. Afhankelijk vanwaaruit de stem wordt gecreëerd krijg je een ander geluid.

Welke info halen we hier uit?

Hilde Breda, Stemcoach, beschrijft hieronder het aspect van ‘Hoofd-Hart-Buik’ en de link met Stemcoaching.

Je zou de mens als een soort ruimtelijke sculptuur van krachten waaruit iemand meer of minder leeft kunnen zien.
De basis, de buik is het centrum van lichamelijke processen als voeding, veiligheid, overleven, fysieke aanwezigheid, territorium, levenskracht, vitaliteit, basisvertrouwen, daadkracht en is in contact met de diepste lagen van ons brein, ons buikbrein, zeg maar. De buik kan je als vertegenwoordiger van de aarde in je zien, je fundament. Een ‘teveel in de buik’ kan naar agressie en geweld neigen.
Het hart staat voor verbondenheid, geven en ontvangen, empathisch voelen, vriendelijkheid en zachtheid. Een ‘teveel aan hartstroom’ kan naar afhankelijkheid, overmatige emotionaliteit of zwakte leiden.
Het hoofd staat dan voor inspiratie, creativiteit, speelsheid, helderheid, nieuwe inzichten, out of the box denken. Een ‘teveel in het hoofd’ neigt naar starheid, rigiditeit, perfectionisme, manipulatie.


Je kan geen top drie maken, die voor iedereen geldig is. Een voorkeurslijstje maken is meteen al een product van onze duale rationele geest, gedicteerd vanuit het hoofd. De drie stromen zijn altijd in ons allen samen aanwezig, maar ieder start wel vanuit een prioriteit, zeg maar.  Sommige mensen zijn meer aanwezig in het hoofd, anderen leven meer vanuit het hart en dan zijn er ook buiktypes, die goed geaard zijn en daadkrachtig in het leven staan.


Hoofd hart buik verbinden brengt openheid, gecenterd zijn, aandacht geven met bewustzijn, verbinding en acceptatie van wat is. Hoofd kan niet zonder hart kan niet zonder buik.  Ze zijn gelijkwaardig en horen bij elkaar, als de seizoenen in de natuur, als de leeftijdsfases in een mensenleven.  Wel kan je zeggen dat er een verschil in trilling is in de drie gebieden.  De buikzone is meer materie en trilt trager en dieper in het lichaam.  Het hoofd is de zetel van de geest en trilt hoger en sneller.  Of zoals men in het Boeddisme zegt : ‘De geest is de bron van inzicht en verlichting en ook de bron van verwarring’.


Het hart, als tussenschakel en centraal in het lichaam, heeft de sterkste en zachtste vibratie. Weten vanuit het hart is vaak anders dan weten vanuit het hoofd.


Ons huidig rationeel wereldbeeld  in het Westen kiest duidelijk voor het hoofd als grote motor van ons functioneren. Het Verlichtingsdenken van ‘ik denk, dus ik ben’ heeft daar een zeer grote rol in gespeeld. Door de nadruk voornamelijk op de ratio te leggen zijn de huidige generaties in onze streken vooral prioriteir aanwezig in het hoofd maar hebben veel minder contact met diepere lagen als het hart en de buik en die worden zelfs vaak als minderwaardig gezien. Ervaren, waarnemen, bewustzijn en voelen kan je immers niet meten, en is dus te verwaarlozen is dan het argument.


Recent wetenschappelijk onderzoek ontdekt echter dat de elektromagnetische velden van de hersenen minder krachtig zijn dan die van het hart.  Die elektromagnetische velden van het hart zijn tot 5000 maal sterker.  Hartcoherentie kan gemeten worden en het verbindende en helende vermogen daarvan is enorm. Het hart kan je dan ook als verbinder zien tussen je hoofd en je buik in jezelf en het is ook het hart dat de verbinder is met anderen.  Zo binnen, zo buiten.
Het is prachtig die hartsverbinding telkens te voelen in de groepen waarmee ik werk en ook bij de Open Cirkels (zie www.wehavethechoice.com), waarbij de hartstroom een universele taal wakker maakt en mensen verbindt in warme trilling. Telkens een diepe en bijzondere ervaring.


De meeste volwassen mensen hier in onze Westerse geïndustrialiseerde landen zijn helaas amper aanwezig in hun lichaam.   Onze competitieve, rationele en ‘zittende’ school- en bedrijfscultuur, waarbij kinderen al van heel vroeg heel lang moeten stilzitten, ligt daarbij aan de basis, denk ik. Die moedigt vooral het cognitieve en mentale denken aan. Het gaat volledig tegen onze natuur in! Kinderen verliezen veel te vroeg de voeling met hun lichaam en het intuïtieve aanvoelen wordt al te vroeg in de kiem gesmoord. Net daarin zit hun kracht en hun fundament om uit te groeien tot liefdevolle, krachtige stabiele volwassenen. Ik vind het verbijsterend te zien en waar te nemen hoe jonge studenten, waar ik in mijn praktijk als coach/stemcoach mee werk, heel vaak niet de minste voeling hebben met hun lichaam, terwijl ze amper 20 zijn! Hun hoofd weegt zo zwaar en ze vallen soms bijna volledig samen met hun (vaak perfectionistisch) denken. Het wordt er de laatste jaren niet echt beter op in het hoger onderwijs, merk ik.  Dan maak ik graag hart en buik wakker om dat grote hoofd te helpen torsen en de stress die daarmee gepaard gaat te ontladen en het leven weer binnen te laten stromen!


Toen ik- ondertussen al een hele tijd geleden- op reis was in Senegal was ik erg geraakt door de manier waarop mensen daar veel meer in hun lichaam aanwezig zijn, veel meer contact hebben met het aardse, met de grond waarop ze wonen en leven dan wij.  Ik zag vrouwen ritmisch maniok stampen, al lachend, zingend, dansend in hun kleurrijke jurken, in contact met hun hart en lijf, ook al waren ze heel arm. Hun levendige en aanwezige aandacht in het moment en hun klaterheldere stemmen raakten me diep, blijven bij en lieten me niet meer los. Ze zijn meer in contact met hun basis en speelse natuur en minder vervreemd van hun oerkracht dan wij hier in het Westen.  Ze vormen nog steeds een grote inspiratiebron voor me in leven en werk.  

Wil je zelf ook ervaren hoe Stemcoaching in combinatie met Bewegingscoaching jouw bewustzijn kan verruimen in functie van je persoonlijke ontwikkeling en jouw gezondheid? Op 25 & 26 mei is er een 2-daagse waarbij je kan kennis maken met deze unieke combinatie. Meer info: http://www.intelligentmotion.be/nl/workshops/detail/stem-in-beweging

Reageer op dit artikel

Wordt niet weergegeven op de website.

Recente artikelen