Motion2Move – Is the body ready to Move?

Door Team Intelligent Motion / 12/03/2015 /

Het lichaam, ons bewegingsapparaat, heeft een grote capaciteit en een veelzijdigheid aan mogelijkheden om te bewegen. Filmpjes op het internet tonen ons dagelijks uitzonderlijke prestaties, bewegingen, demonstraties,… van bewegingen waarvan onze eerste reactie is: waow, hoe is dit mogelijk! Meestal krijgen deze acties het label ‘uitzonderlijk’ waardoor de uitvoering wordt toegewezen aan het uitzonderlijk talent van de uitvoerder en wordt er niet stilgestaan bij de capaciteit van het lichaam. Dit lichaam hebben we namelijk allemaal, met nagenoeg allemaal dezelfde bewegingsmogelijkheden die ons ook zo uitzonderlijke prestaties kunnen brengen. Vaak staan we onvoldoende stil bij deze mogelijkheden en hoe ons dit kan helpen elke dag. De bewegingen die wij elke dag doen zijn namelijk ook veeleisend en toch aanzien we dit niet als uitzonderlijk. Daarnaast vragen we onszelf zeker ook niet af of ons lichaam hier nog instaat tot is! Iedereen doet het toch ook dus zal mijn lichaam dat toch ook wel kunnen!

Mede door de intelligentie van ons lichaam kan het zich wonderbaarlijk aanpassen aan elke situatie en hoeven we niet bewust aandacht te richten naar deze aanpassingen en onze bewegingen.

Bewust versus onbewust

Onze bewegingen worden aangestuurd via ons zenuwstelsel. Enerzijds kunnen we via ons centraal zenuwstelsel bewust specifieke spier(groepen) activeren. Dit geeft ons de mogelijkheid om bij onze bewegingen extra spierkracht toe te voegen die vaak tot meer controle leiden en/of meer kracht. Anderzijds gebeuren al onze bewegingen onbewust en worden ze gestuurd via ons autonoom zenuwstelsel. Op basis van alle info die ons lichaam verzameld heeft via proprioceptie worden de bewegingen geprogrammeerd en zo uitgevoerd. Het weefsel dat ons lichaam hierbij helpt is fascia. Het bezit tot 9x meer proprioceptoren dan bv spierweefsel. Via dit weefsel wordt er veel info verzameld om tot onze bewegingen te komen. De werking van dit weefsel heeft dus een grote impact op onze bewegingen en hier zit dan ook een sleutel om tot bewegingen te komen die ons tot uitzonderlijke bewegingen kan brengen.

Een voorwaarde om fascia te laten functioneren is dat we onbewust bewegen. In ons dagelijks leven is dit een evidentie omdat onze aandacht naar andere activiteiten gaat maar wanneer we sporten/bewegen om ons bewegingsapparaat te optimaliseren is dit anders.

Bewegingsvrijheid – Bewegingsvariabiliteit

Het lichaam past zich omwille van het intelligentie vermogen steeds aan, aan elke situatie. Deze functie van ons lichaam heeft een cruciale rol in onze bewegingen en onze bewegingsvrijheid. Het kan in twee richtingen werken: ons beperken in onze bewegingsvrijheid of verruimen.

Wat beperkt onze bewegingsvrijheid?

Een observatie van onze bewegingen geeft duidelijk weer in welk bewegingsvlak we hoofdzakelijk bewegen: ‘voorwaarts’. Volgende activiteiten zijn hoofdzakelijk aanwezig in ons dagelijks functioneren die deze observatie verduidelijken: wandelen, eten, fietsen, lopen, tv kijken, werken op pc,… Doordat de andere bewegingsvlakken (lateraal en transversaal) proportioneel veel minder aanwezig zijn, heeft ons brein ook weinig informatie over deze bewegingsmogelijkheden. Om onze bewegingen te programmeren kan ons brein enkel gebruik maken van de aanwezig informatie. Hoe minder informatie aanwezig, hoe beperkter onze bewegingsmogelijkheden wat zich resulteert in een beperktere bewegingsvrijheid.

Het resultaat van deze aanpassing is dat ons lichaam door de beperkte mogelijkheden veel dezelfde bewegingsmogelijkheden dient te gebruiken waardoor deze zones weinig of geen mogelijkheid hebben om te rusten/recupereren en zo overbelast kunnen worden. Uiteindelijk zal ons lichaam zich ook hieraan aanpassen waardoor ons lichaam weinig zin en energie heeft om te bewegen waardoor er nog minder informatie wordt verkregen in verband met de bewegingsmogelijkheden waardoor we in een vicieuze cirkel terechtkomen.

Hoe ons bewegingsvrijheid verruimen?

Onze bewegingen worden vooraf geprogrammeerd op basis van de informatie dat ons brein heeft. Deze informatie verkrijgt het brein via de bewegingen die we doen. Om onze bewegingsvrijheid te verruimen dienen we dus onze bewegingen zo uit te voeren opdat er veel informatie kan vergaard worden. Deze veelheid aan informatie kan bekomen worden door een grote variëteit te hebben in onze bewegingen. Zo kunnen we in verschillende richtingen bewegen, kunnen grote of kleine bewegingen maken en kunnen we onze bewegingen aanpassen in de hoogte. We kunnen hier spreken over de ‘driemensionaliteit’ van bewegen. Naast onze globale bewegingen te variëren in deze dimensies kunnen we ook bewegingsmogelijkheden van de drie ‘big rocks’ van ons lichaam optimaliseren. Deze drie ‘big rocks’ zijn: voet/enkel, de heup en de thoracale wervelzuil. De mogelijkheid van deze zones om te kunnen bewegen in alle richtingen geeft tevens de mogelijkheid grotere bewegingsvrijheid te creëren omdat de bewegingsmoglijkheden tussen deze 3 zones op deze manier exponentieel vergroot.

Reageer op dit artikel

Wordt niet weergegeven op de website.

Recente artikelen