De Dubbele Persoonlijkheid Van Bewegen

Door Jeroen Klinckaert / 24/01/2019 /

Bewegen is eenvoudig, en toch ook weer niet?

‘De dubbele persoonlijkheid van bewegen’, hoe kom ik in godsnaam op deze titel en wat drijft er mij om hierover een blog-artikel te schrijven. Het is een vraag die me deze week bezig houdt en waarbij ik na elke sessie telkens weer dezelfde opmerking heb: ‘Bewegen is toch zo eenvoudig, maar waarom toch ook weer niet?’ Ik merk dat de bewegingen en oefeningen die we uitvoeren tijdens onze sessies telkens makkelijk gaan en zeer vaak tot aangename en comfortabele situaties leiden. Men voelt dat de bewegingen en oefeningen iets los maken, het lichaam opnieuw beter doet bewegen, dat de spanning en pijn veel minder is en dat we weer meer goesting hebben om te bewegen. Wanneer we dan kijken welke bewegingen gezorgd hebben voor dit resultaat dan komen we maar tot één concrete vaststelling: dit zijn allemaal eenvoudige bewegingen.

Wat is eenvoudig?

Wat moet je je nu precies voorstellen bij dergelijke bewegingen? Dit zijn niet de oefeningen die je kent vanuit de lessen lichamelijke opvoeding, het zijn niet de oefeningen die je kent vanop tv, fitness, sport,…. Het zijn bewegingen die je lichaam nu ervaren als zeer comfortabel. Alle mogelijke bewegingen, in alle mogelijke richtingen en in alle mogelijke posities die je lichaam nu ervaart als zeer comfortabel.
Ervaar dit zelf door de volgende bewegingen zelf eens uit te voeren. Via volgende link vind je 4 bewegingen die je kan uitvoeren en waarbij je zoveel mogelijk variaties bedenkt, die comfortabel zijn voor je lichaam. (https://app.skill-up.com/nl/training/view/33483?workoutcode=M7lmtysaVbTr)
Comfortabel wil zeggen dat je geen enkele pijn mag voelen, dat alles makkelijk en vlot gaat.


Bij het uitvoeren van de 4 bewegingen, zijn er 4 opdrachten:

  1. Welke beweging voelt goed aan en welke niet?
  2. In welke positie gaat het makkelijker en welke positie creëert spanning?
  3. Omschrijf de moeilijkheidsgraad van de beweging.
  4. Welk gevoel of welke gedachte merk je op tijdens het bewegen?

Ik ben alvast zeer benieuwd naar wat jij ervaart met deze opdrachten en deel ze gerust met mij om meer uitleg te krijgen.
Wat ik alvast kan vertellen over deze opdrachten is dat je het niet makkelijk zal vinden om dit effectief te doen. Je zal een weerstand ervaren en het kan zijn dat je één of meerdere opdrachten moeilijk vindt. Dit gevoel staat in schril contrast met de fysieke moeilijkheid van de oefeningen zelf, het is maar ….

Wat maakt het complex?

Er speelt dus duidelijk veel meer dan enkel zo maar bewegen! Het zijn enerzijds fysiek makkelijke en eenvoudige oefeningen maar anderzijds botst dit op een weerstand, op een moeilijkheid om effectief tot de uitvoering te komen. Ik kan je alvast meegeven dat deze weerstand bij iedereen aanwezig is. Iedereen voelt dit in zekere mate. Wanneer je bovengenoemde opdrachten gedaan hebt en je merkt hier en daar wat frustratie, weet dat dit normaal is.
In mijn vorige blog-artikels heb ik al een aantal keer verwezen naar het aanpassingsvermogen van het lichaam aan onze omgeving en aan onze levensstijl. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat ons lichaam stelselmatig een verminderde bewegingsmogelijkheid verkrijgt. Wanneer je dan de bewegingen doet, in verschillende posities en in verschillende richtingen dan zijn er zeker posities en richtingen die het lichaam als minder comfortabel gaan ervaren omwille van de verminderde beweeglijkheid. Ook al lijkt het dan eenvoudig en ziet de beweging eruit alsof dit een makkie zou moeten zijn, toch kan dit ‘ferm’ tegenvallen.
In het vorige blog-artikel ‘Gelukkig hoef je gen olympisch kampioen te worden om je vitaal te voelen.’ (http://www.intelligentmotion.be/nl/blog/detail/gelukkig-hoef-je-geen-olympisch-kampioen-te-worden-om-je-vitaal-te-voelen) heb ik beschreven dat ‘te’ goed ook niet goed kan zijn. Ik bedoel hiermee dat het niet gaat om de grootte van de beweging die je kan uitvoeren, de prestatie, maar eerder over de beweging zelf. Ongeacht de grootte van de beweging, is het de bewegingsmogelijkheid en de progressie ervan die bepalender zijn voor jouw bewegingsresultaat dan de effectieve prestatie. Dit laatste is enerzijds logisch en begrijpt iedereen maar is in uitvoering niet ‘simpel’!

Kan ik maar dit!

Veel heeft te maken met de betekenis die we zelf geven aan de beweging en het bewegingsresultaat en de consequenties die we zelf koppelen aan deze ervaring. Wanneer jij ervaart dat je in een beweging, die op het eerste zicht zeer eenvoudig lijkt, niet kan bewegen zoals je dacht dat je zou bewegen, dan botst dit met je referentiebeeld. Je vraagt je letterlijk af: hoe is dit mogelijk, dit kan toch niet, kan ik maar dit! Je gaat deze situatie direct als een prestatie gaan bekijken en negatief gaan beoordelen. Je kan beamen dat deze situatie uiterst ongemakkelijk is en dat je zeker niet geneigd bent om deze situatie of ervaring nog eens opnieuw te gaan creëren door de oefeningen nog eens te doen. Hierdoor zal je dus bewust of onbewust een keuze maken om deze ‘eenvoudige’ bewegingen niet meer te doen.


Een andere belangrijke verklaring ligt in de oorzaak van de aanpassing van je lichaam aan de omgeving en je levensstijl. Je lichaam heeft zich namelijk hieraan aangepast ter bescherming van jou, opdat de omgeving en je levensstijl geen direct gevaar kunnen opleveren die schade kan brengen aan je fysiek lichaam. Het dan in beweging brengen van een lichaamszone die zich had aangepast om niet meer zo te bewegen, wordt dan in de eerste plaats als bedreigend ervaren. Je brein reageert hier direct op en zal je signalen sturen om dit niet meer te doen. Je brein denk echter alleen binair en kan dus niet redeneren waardoor dit op het eerste zicht nogal bizar is. Toch creëert dit direct na of tijdens de bewegingen een oncomfortabel gevoel met als doel te stoppen met deze eenvoudige bewegingen. In de eerste plaats dienen we dit signaal wel degelijk te erkennen en niet te negeren maar anderzijds dienen we ook een verandering te creëren in deze reactie opdat we de positieve resultaten van deze bewegingen toch kunnen laten gebeuren.

Zet je ego opzij en beweeg :)

Hoe kunnen we nu resultaat ervaren via de eenvoudige bewegingen, zonder dat we die weerstand voelen en de complexiteit ervaren van bewegen. Het antwoord op deze vraag is als volgt: ‘Zet je ego opzij en beweeg.’
Je ego geeft betekenis aan de manier waarop je beweegt, hoe een beweging er zou moeten uitzien,… op basis van een referentiebeeld dat opgebouwd is van hoe het moet. Dit laatste, ‘hoe het moet’, is een zeer theoretisch kader dat inderdaad klopt maar in de praktijk niet altijd haalbaar is. Dit kunnen we verklaren aan de hand van 2 punten:

  1. Elk lichaam is uniek
  2. Elk lichaam heeft zich aangepast aan zijn eigen context en levensstijl

Dit zorgt ervoor dat elke beweging anders aanvoelt en anders verloopt maar daarom niet verkeerd is. Wanneer je voelt dat de beweging goed aanvoelt, geen pijn of spanning creëert dan is de beweging per definitie goed voor het lichaam. Ook al wijkt dit af van het ‘correcte’ theoretische kader.
Terug leren voelen wat ons lichaam ons vertelt over onze bewegingen, gekoppeld aan ons theoretisch kader zal ons een veel juister beeld geven van hoe we beter kunnen bewegen.


In de praktijk merken we dat dit net iets moeilijker verloopt dan hoe ik dit hier neerschrijf. Het aanleren om opnieuw te leren voelen om beter te bewegen wordt vaak in de weg gestaan door gekende beweegpatronen vanuit het verleden. Het bijbrengen van deze inzichten zien we dan ook als onze voornaamste taak binnen Intelligent Motion om van jouw lichaam de beste coach te maken.

Stuur alvast je persoonlijke ervaring met de 4 oefeningen naar ons door (info@intelligentmotion.be) en ontvang ons advies.

 

Reageer op dit artikel

Wordt niet weergegeven op de website.

Recente artikelen