Breng je gezondheid naar ongekende hoogtes!

Door Jeroen Klinckaert / 13/08/2018 /

Iedereen toppresteerder!

Het was deze keer geen makkelijke keuze! Welk boek neem ik mee op reis? Ik heb uiteindelijk gekozen voor 2 boeken waarvan 1 met de titel ‘Piek’, geschreven door de Zweedse psycholoog Anders Ericsson en de Amerikaanse schrijver Robert Pool. Dit boek beschrijft de bevindingen van meer dan 25 jaar wetenschappelijk onderzoek over het al dan niet bestaan van aangeboren talent.

Meer dan 30 jaar geleden rekende Anders Ericsson al af met het idee van een aangeboren talent. Hij liet met enkele belangrijke onderzoeken zien hoe rekbaar ons lichaam en onze hersenen zijn als ze op specifieke manieren worden getraind. Uren en uren oefenen is geen garantie dat je ergens heel goed in zult worden. Bepalend is hoe je die uren besteedt, daarin schuilt het verschil tussen de toegewijde amateur en de groot-meester.

Wat is de link tussen een toppresteerder en gezondheid?

Eerlijk gezegd vond ik mijn keuze voor dit boek enigszins ‘raar’ omdat ik niet direct een link zag naar mijn interesse gebieden. Toch koos ik voor dit boek omdat ik intuïtief aanvoelde dat ik dit boek nu moest lezen. Het bleek inderdaad een voltreffer te zijn.  Zelfs nu nog steeds blijft het boek me triggeren!

 

De essentie van het boek wordt zeer krachtig herhaald op de achterzijde van het boek:

‘Piek is een belangrijk boek dat vastgeroeste ideeën over het menselijk potentieel onderuit haalt en je de middelen geeft om de beste te worden, wat je ambities ook zijn.’

 

De verscheidene onderzoeken tonen aan dat ons potentieel enorm is en dat we, mits op de juiste manier, veel meer kunnen en mogen verwachten van wat we willen bereiken.

Wanneer we praten over ambities en prestaties gaat het meestal over sport, prestaties in een bepaalde competities, bedrijfsresultaten,… Toch zijn er heel wat domeinen waarin we ook uitmuntend in kunnen presteren, maar waar we niet spontaan aan denken. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwijs en aan gezondheid. Ik haal hier bewust onderwijs aan omdat de Zweedse psycholoog zeer sterk wil inzetten om de opgedane kennis te introduceren in het onderwijssysteem om ook daar excellent te presteren. Let wel, het gaat hier in de eerste plaats niet om het behalen van hogere cijfers maar op het integreren van nieuwe leer en onderwijs methodes die een grotere (lees duurzaam) impact hebben en zo ook uiteraard betere cijfers opleveren.

Voor mij bieden deze inzichten nieuwe handvaten om ook jou meer ambitieus te maken betreffende jouw gezondheid. Het excellent presteren betreffende je gezondheid lijkt misschien niet zo bijzonder, maar wel wanneer je geconfronteerd wordt met het tegenovergestelde! Dus ook wanneer je voelt dat het niet meer zo loopt zoals gewenst, wanneer je voelt dat je lichaam niet meer doet wat wil, wanneer je sneller aan je fysieke grens zit,… ook dan mag je nog ambitieus zijn!

De oplossing?

De methode die de onderzoekers doorheen de jaren ontdekt hebben is de methode van ‘doelbewuste – training’. Aan de hand van deze methode is iedereen in staat om het aanwezige potentieel aan te wenden om betere prestaties te leveren dan wat we zouden denken.

De methode in de praktijk:

  1. Je hebt nood aan een coach, een ervaringsdeskundige, die weet om jou tot deze nieuwe prestaties te begeleiden.
  2. Doelbewuste – training vindt steeds plaats buiten je comfortzone en vergt een maximale inspanning.
  3. Belang van duidelijk gedefinieerde doelen en formuleren van welk aspect van de beoogde prestatie je wenst te verbeteren.
  4. Doel – bewust = volle aandacht en bewuste inspanning
  5. Ontwikkel de capaciteit van het maken van ‘Mentale voorstellingen’. Belang van feedback en bijstellen van het proces. Feedback zowel van coach naar klant als van klant naar coach.

Bewustzijn & gezondheid

In alle onderzoeken die beschreven staan omtrent talent en toppresteerders komt steeds de capaciteit van het maken van ‘Mentale voorstellingen’ terug. Dit komt neer op de capaciteit je bezit om reeds vooruit te denken door reeds mentaal een voorstelling te maken van wat er komt.

Een mentale voorstelling is enkel mogelijk wanneer het gekend is, wanneer jezelf weet en voelt hoe iets zou moeten zijn.

Mentale voorstellingen betreffende gezondheid hebben nood aan bewustzijn van de huidige toestand maar ook kennis van wat mogelijk is.

Tijdens de komende Health Tour in samenwerking met Connexi heb je de mogelijkheid om meer inzicht te verwerven betreffende voeding, stress en beweging. Deze inzichten vergroten je eigen bewustzijn betreffende je eigen gezondheid. Meer info vind je via volgende link: https://www.connexi.eu/tour/your-health-tour

Reageer op dit artikel

Wordt niet weergegeven op de website.

Recente artikelen